106/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   106/2022

Περίληψη: Έγκριση  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

  Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1.  Την από 28-6-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2             Τ. Κ. 20 200

 

Κιάτο 28-6-2021

Πληροφορίες : Μαστέλλου Γ.

Τηλ. 2742 -3 – 60105

Fax : 2742 -0 – 23562

 Εισήγηση για διοικητική αποβολή

 

Με τη Συμβολαιογραφική Πράξη: Παραχώρηση Τμημάτων Οικοπέδου υπ’ αρ. 8792/2001, το οικόπεδο ιδιοκτησίας: Ανδρέα Παπαδόπουλου, Ελευθέριου Παπαδόπουλου, Νικόλαου Παπαδόπουλου, Γεώργιου Παπαδόπουλου, Αικατερίνης Παπαδοπούλου, Απόστολου Παπαδόπουλου κατατμήθηκε βάσει του Τοπογραφικού Διαγράμματος του έτους 1998 του μηχανικού Παπαδόπουλου Ιωάννη. Σκοπός της Κατάτμησης και της Παραχώρησης ήταν η δημιουργία αρτίων και οικοδομήσιμων οικοπέδων ώστε οι ιδιοκτήτες να τα εκμεταλλευτούν.

Το ως άνω Τοπογραφικό Διάγραμμα θεωρήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου με το υπ’ αρ. 1465/1988 έγγραφό του ως προς την κατάτμηση και τους όρους δόμησης.

Οι οδοί που έχουν δημιουργηθεί – διαπλατυνθεί βρίσκονται στη θέση «Σχολείο» ή «Καπετάνου» στην κοινότητα Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων. Η διαδικασία αυτή αφορά στη δημιουργία νέας δημοτικής οδού (κατ’ επέκταση της υπάρχουσας) βορείως του Σχολείου Διμηνιού, καθώς και στη διαπλάτυνση της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει τις ως άνω εδαφικές λωρίδες που είχαν παραχωρηθεί και δεν είχαν εξ ολοκλήρου αποδοθεί σε κοινή χρήση, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες και η Τεχνική Υπηρεσία προέβη σε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της οδού Εθνικής Αντίστασης με Τοπογραφικά όργανα βασισμένα στο Παγκόσμιο Σύστημα Γεωγραφικών Συντεταγμένων (GPS), καθώς και στη σύνταξη διαγράμματος για την απεικόνιση του υφιστάμενου ορίου της οδού, με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διατιθεμένων συμβολαίων οπότε και συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία (βάσει μετρήσεων με GPS) νέο Τοπογραφικό Διάγραμμα (Μάρτιος 2021), στο οποίο αποτυπώνονται ):

·        το υφιστάμενο όριο των ιδιοκτησιών

·        το όριο ιδιοκτησιών με βάση το Τοπογραφικό Διάγραμμα έτους 1998 Ι. Παπαδόπουλου και

·        η υφιστάμενη κατάσταση της οδού Εθνικής   Αντίστασης.

Από το υπόψη νέο Τοπογραφικό Διάγραμμα, προέκυψε ότι :

·        Η ιδιοκτησία (3) του κ. Μποζίκα Γεώργιου πρέπει να αποδώσει σε κοινή χρήση την εδαφική λωρίδα με τα στοιχεία: (Γ1-29 Α-29-Δ-Γ-Γ1) εμβαδού 5,49 m2.

Το ως άνω Τοπογραφικό Διάγραμμα, συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση σας διαβιβάζετε για τις νόμιμες  ενέργειες.

  Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ

 

  1. Την από 30-6-2022 εισήγηση του Αντ/ρχου κ. Κων. Σαρχάνη η οποία έχει ως ακολούθως :

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

EIΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με παράνομη κατάληψη κοινόχρηστης εδαφικής λωρίδας (τμήματος δημοτικού δρόμου), ευρισκομένης στη θέση «Σχολειό» ή «Καπετάνιου» της κοινότητας Διμηνιού από το Γεώργιο Μποζικά, κι αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν:

 

1)η υπ’ αριθμ. 8792/2001 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης της Συμβολαιογράφου Σικυώνος, Γεωργίας Μουκούλη, δυνάμει της οποίας παραχωρήθηκε στην κοινή χρήση εδαφική λωρίδα συνολικού εμβαδού 82 τ.μ., ευρισκόμενη στη θέση «Καπετάνιου» ή «Σχολείο» της κοινότητας Διμηνιού προκειμένου να διαπλατυνθεί η ο παρακείμενος σε αυτή δρόμος,

2)σχετική αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, εκ της οποίας προκύπτει η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστης εδαφικής λωρίδας, εμβαδού 5,49 τ.μ., ευρισκόμενης στη θέση «Καπετάνιου» ή «Σχολείο», στην κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, και συνορευομένης γύρωθεν με υπόλοιπη ιδιοκτησία Γεωργίου Μποζίκα και δημοτική οδό, -όπως τούτη εμφαίνεται στο από Ιουνίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων,

3)το με αριθμό πρωτοκόλλου 9235/2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει του οποίου εκλήθη ο Γεώργιος Μποζικάς να παρέχει εξηγήσεις για τις αυθαίρετες ενέργειές του,

4)το γεγονός ότι ο προαναφερθείς δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση του Δήμου περί παροχής εξηγήσεων,

5) οι διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 4 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι: «Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και Κοινοτήτων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας»,

6) οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Α. Ν. 263/1968 ορίζεται ότι: «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται»,

7)οι διατάξεις του παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του»,

8)οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα».

Κατά τα ως άνω, προκύπτει ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση περί διοικητικής αποβολής του Γεωργίου Μποζίκα από κοινόχρηστη εδαφική λωρίδα εμβαδού 5,49 τ.μ., ευρισκόμενης στη θέση «Καπετάνιου» ή «Σχολείο», στην κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, και συνορευομένης γύρωθεν με υπόλοιπη ιδιοκτησία του και δημοτική οδό, -όπως τούτη εμφαίνετε στο από Ιουνίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

1.Εγκρίνει, την διοικητική αποβολή του Γεωργίου Μποζίκα από κοινόχρηστη εδαφική λωρίδα εμβαδού 5,49 τ.μ., ευρισκόμενης στη θέση «Καπετάνιου» ή «Σχολείο», στην κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, όπως τούτη εμφαίνετε στο από Ιουνίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές της  ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 106 /2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email