105/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 105/2019

Περίληψη : Τροποποίηση κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου στη Δ.Κ. Σικυωνίων – Κιάτου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2η  Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Τροποποίηση κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου στη Δ.Κ. Σικυωνίων – Κιάτου» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ων μελών τα παρακάτω:

 1. Το αριθ. 1523/29-10-2018 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Κιάτου με το οποίο μας γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ασθενοφόρα με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση .

 

 1. Την με αριθ.πρωτ. 765/23-1-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

Αρ. Πρωτ.  765

Κιάτο  23-1-2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2,  202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423-60106

Fax  27420-23562

ΠΡΟΣ:

1.     Δ.Κ. Κιάτου

2.     Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

3.     Α.Τ. Κιάτου

Κροκιδά 52, ΚΙΑΤΟ

ΘΕΜΑ:      Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου

ΣΧΕΤ.:       Το  με αρ πρωτ 1523 / 29-10-2018 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Κιάτου

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε σχέδιο με την πρόταση τροποποίησης των υφισταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων προς και από το Κέντρο Υγείας. Η τροποποίηση έχει γίνει, λαμβάνοντας υπόψη τα μη πλήρως διανοιγμένα τμήματα των οδών Υψηλάντη και Π. Τσαλδάρη και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου, με κατεύθυνση από την οδό Πετμεζά προς το Κέντρο Υγείας, δεδομένου ότι με βάση τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η πρόσβαση ασθενοφόρων στο Κέντρο Υγείας είναι δυσχερέστατη.

Συνολικά, οι αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση αφορούν:

 • στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από την οδό Πετμεζά έως και προς την οδό Παπαφλέσσα,
 • στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΗ από την οδό Παπαφλέσσα έως και προς την οδό Μπουμπουλίνας και
 • στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από την οδό Κολοκοτρώνη έως και προς την οδό Πετμεζά..

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. & Πολεοδ.

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Επισυνάπτεται σχέδιο με την πρόταση τροποποίησης των υφισταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

 

 1. Την αριθ. 8/2019 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων – Κιάτου η οποία έχει ως εξής :

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 03 / 01-04-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης :    08 / 2019

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου.-

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 01 Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 3726 / 29-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος) 1. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (προσήλθε
 2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος)
 3. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου», έθεσε υπόψη των Συμβούλων το με αρ. πρωτ. 765 / 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου», που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 765 / 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 1. Την αριθ. 7/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2    /  05  03  –      2019

 

                                                                                      Αριθμός  Απόφασης:    7  /  2019

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Τροποποίηση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην περιοχή  του   Κέντρου  Υγείας  Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    5ην  Mαρτίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  2499/1-3-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην περιοχή  του   Κέντρου  Υγείας  Κιάτου»  ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 765 / 23-01-2019  εισήγησή της, σχετικά με την (Τροποποίηση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην περιοχή  του   Κέντρου  Υγείας  Κιάτου) όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 765/ 23-01-2019  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά    και    εγκρίνει    την τροποποίηση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην περιοχή  του   Κέντρου  Υγείας  Κιάτου όπως  ακριβώς  αναφέρονται  στην υπ’ αριθ. 765/ 23-01-2019  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     7   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

                    Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  06  – 03 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το  αριθ. 1523/29-10-2018 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Κιάτου
 • την αριθ. 8/2019 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων – Κιάτου
 • την αριθ. 7/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 1. Ε γ κ ρ ι ν ε ι, την τροποποίηση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην περιοχή  του   Κέντρου  Υγείας  Κιάτου στην Δ. Κ. Σικυώνος-   Κιάτου και συγκεκριμένα:
 • Μονοδρόμηση τμήματος της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από την οδό Πετμεζά έως και προς την οδό Παπαφλέσσα,
 • Μονοδρόμηση τμήματος της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΗ από την οδό Παπαφλέσσα έως και προς την οδό Μπουμπουλίνας και
 • Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από την οδό Κολοκοτρώνη έως και προς την οδό Πετμεζά
 1. 2.   Η παραπάνω  τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα συμπεριληφθεί στην υπό εκπόνηση μελέτη με

τίτλο: « Αναθεώρηση  κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης του Κιάτου».

 

 

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων Κ.Ο.Κ.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 105/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email