102/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 102/2019

Περίληψη : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου Ν. Κορινθίας» .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 12 ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου Ν. Κορινθίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 • την από 22/3/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

 

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

             Κιάτο   22/3/2019

 

ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου Ν. Κορινθίας».

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

 • Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου Ν. Κορινθίας» και
 • Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, προκειμένου να αποκατασταθεί α) η παροχετευτικότητα του υδατορέματος και β) η οδική σύνδεση  του οικισμού.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου Ν. Κορινθίας», ως ανωτέρω.

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

 • Το Σχέδιο της υπό έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων

η οποία έχει ως εξής :

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«Περιφέρειας Πελοποννήσου» –

«Δήμου Σικυωνίων»

&

«Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου»

για το έργο :

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Στην Τρίπολη σήμερα,             /      / 2019, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

 

 1. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 20131, με ΑΦΜ 998037420, στο εξής καλούμενος «Α΄ Συμβαλλόμενος»
 2. του Δήμου Σικυωνίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο ,που εδρεύει στο Κιάτο, Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200 με Α.Φ.Μ. …………….. στο εξής καλούμενος «Β΄ Συμβαλλόμενος»
 3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Πέτρο Τατούλη,

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 

Α. την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα
 4. Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

Β: Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :

 1. Το Π.Δ.242/96 (ΦΕΚ 179/Α’/7-8-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων»Την υπ’ αριθμ. /    /   –   -2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εντάσσεται το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», στο Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 826, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.
 2. Την υπ’ αριθμ …/…/…-…-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και
 3. Την υπ’ αριθμ …/…/…-…-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
 4. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ.    /    /   –   -2019 Απόφαση του, ενέκρινε την ένταξη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», στο Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 826,της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής και απομάκρυνσης ακατάλληλων εδαφών, επιχώσεις, εργασίες θεμελίωσης, τοποθέτησης ξυλοτύπων, σκυροδέτησης, κατασκευής υπόβασης και βάσης για τις ανάγκες οδοστρωσίας, κατασκευής ασφαλτικού τάπητα και εργασίες σήμανσης.

Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει πόρους για την χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμβάλλεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου διά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην οποία εκχωρεί το δικαίωμα υλοποίησης του Έργου, που αφορά στην εδαφική του περιφέρεια ως Φορέα Υλοποίησης, και τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, στην σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» από τον Σικυωνίων (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)[1]:

 • Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων,
 • Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
 • Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,
 • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
 • Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Σικυωνίων.

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΙΙ) Η πληρωμή του έργου θα γίνει μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Πελοποννήσου ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών» (Υπόλογος).

Έτσι, ο Υπόλογος καλείται να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Παρακολούθηση χρηματορροών
 2. Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να προβεί στις διαδικασίες υλοποίησης του Έργου από πόρους ΣΑΕΠ 826
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του.
 • Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους.
 • Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
 • Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του παραπάνω έργου
 • Να μεριμνήσει για την ενημέρωση, διαβούλευση, ευαισθητοποίηση και προβολή του έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 

2.2.  Ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

 • Να συντάξει τη μελέτη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του .
 • Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

 

2.3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

 • Ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)», την οικονομική διαχείριση της υλοποίησης του Έργου και την πληρωμή του αναδόχου.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5.

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 826, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στον Δήμο Σικυωνίων και διαρκεί ………. μήνες.
 2. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών ή την εκτέλεση του έργου (όπως η ανάγκη σύνταξης ή και αναθέσεως μελετών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η διάλυση της εργολαβίας, κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, δημοπρασιών και λοιπών αναγκών ( όπως π.χ. ενστάσεις στο στάδιο της δημοπρασίας, αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προέκυψε κ.α.) . Η εν λόγω τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 2 της παρούσας. Για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες η τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της παρούσας, χωρίς νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών, πάντα όμως υπό τις ανωτέρω ανα-φερόμενες προϋποθέσεις. Ο μέγιστος χρόνος των τροποποιήσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της αρχικής βραχύβιας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

–  τον κ. ………………………, περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. ……………………. περιφερειακό σύμβουλο,

– τον κ. …………, περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. ………………….. περιφερειακό σύμβουλο,

– τον κ. …………………, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. …………………………… Δημοτικό Σύμβουλο.

– τον κ. ……………………………, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου (………) με τον Αναπληρωτή του (………).

 1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
 4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
 6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 7. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Σε περίπτωση παραβίασης όρου, ή καθυστέρηση εκτέλεσης ή υπαναχώρηση, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην κοινή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7

                           ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον δήμο Σικυωνίων και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου ανάλογου βαθμού και δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τους περιορισμούς της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας περί τροποποιήσεων προγραμματικών συμβάσεων.
 2. Η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

&

το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

Για τον  Δήμο Σικυωνίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 22/3/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
 • το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης , -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει, το σχέδιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου Ν. Κορινθίας», όπως αυτό  αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι , τον κ. Σπανό Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, με αναπληρωτή του,  τον κ. Χρυσικό Παύλο,σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρο 5, της εν λόγω σύμβασης.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 102/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

[1] Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες

Print Friendly, PDF & Email