10η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 17/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023

10η/2023

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  21.3.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανεικών συμβάσεων που έχουν συνομολογηθεί στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος COURIER/ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Μέγεθος Α4) και BUSINESS EXPRESS POST, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
4. Ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγ/τος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»
5. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης (2) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας από την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»  για την τοποθέτησή τους στο Δημοτικό-Γυμνάσιο της κοινότητας Καλλιάνων του Δήμου Σικυωνίων.
6. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΜΠΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
8. ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α314/2022 απόφασης 2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΓ161/27.8.2020 αγωγή ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ)
9. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της Α461/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ανακοπή ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ πρώην συζ. ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΠΑΚΡΟΪΝΤ) κατόπιν γνωμοδότησης. (31/2023 Τασούλης Γαβριήλ)
10. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 483/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (σε έφεση Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-αγωγή 68/ΤΜ68/2017) κατόπιν γνωμοδότησης. (49/2023 Τσιφτσής Άγγελος)
11. Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 436/2022 αίτησης ακύρωσης του προαναφερθέντος.
12. Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων παράστασης δικηγόρων ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 436/2022 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σικυωνίων.
13. Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (56/2023) ορισμού –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 950/2022 αίτηση ακύρωσης της οικ.108680/3-7-2020 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

14. Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (57/2023) ορισμού –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ειδικού πληρεξούσιου νομιμοποίησης παράστασης δικηγόρων (56/2023 απόφαση Δημάρχου) ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 950/2022 αίτηση ακύρωσης της οικ.108680/3-7-2020 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
15. Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (60/2023) ορισμού δικηγόρου για                                –γνωμοδότηση– περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 872/2022 αίτησης ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου.
16. Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης-  (60/2023 απόφαση Δημάρχου)  και ορισμός –δικηγόρου– για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ στην δίκη μετά την με αρ. κατάθεσης  872/2022 αίτηση ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου.
17. Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (25/4/2023) προσφυγής της «MA.CON.STRUCTION A.E.»  (κλήση 42_2023)
18. Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης για την εξαφάνιση της 224/2022 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (έφεση Δήμου Σικυωνίων κατά «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»)
19. Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 83820/14.03.2023 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους.
20. Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 22145/15.03.2023 Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email