10η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                                        10η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  17 -11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Κιάτο 11-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                            Aριθ. Πρωτ: 124

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  17 Νοεμβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη με  ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:00 και ώρα λήξης 13:30,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών και λοιπών σχετικών εγκυκλίων, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022».
 1. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 3ο Νηπιαγωγείο Κιάτο β)4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου γ) 6ο  Νηπιαγωγείο Κιάτου & δ)Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Για τα θέματα παρακαλείσθε έως τη λήξη της συνεδρίασης να ενημερώσετε τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής  στο τηλ. 2742360100 ή στο email:  d-sikyon@otenet.gr για την ψήφο σας επί των θεμάτων  (π.χ θετική, αρνητική ή δήλωση παρόν).

 

Print Friendly, PDF & Email