10η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (12-10-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  8-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 10181

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                 

                                   

                                 1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Σαρχάνη    Κων/νο

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

      Και  τον Πρόεδρο της Κοινότητας Στενού κ. Κοτσίρη  Βασίλειο.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 12ην  Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  τακτική  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τις παρ.5   του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί εγκρίσεως ή μη  για άδεια εισόδου- εξόδου αυτοκινήτων επί κοινοτικής οδού στην Κοινότητα Στενού ιδιοκτησίας Ησαϊάδη  Χαριλάου

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

                                               

                                                                                          

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email