10η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κιάτο   10-12-2021

Αριθ. πρωτ. 17722

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ            10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-12-2021)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη    Κων/νο

                              4.- Μυττά         Ιωάννη

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                Β.- Τον κ.  Πρόεδρο  Κοινότητας  Σικυώνος-Κιάτου

           

                     

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 10ην   Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  EΚTAKTH  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Συζήτηση  και λήψη  απόφασης επί του με αριθ. πρωτ. 641/9-12-2021  εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας ,Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

 

 Η  παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα  λόγω  έναρξης των Χριστουγεννιάτικων   εκδηλώσεων.

                                          

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                             (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                                                                            

Print Friendly, PDF & Email