10η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (17-12- 2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο   13-12–2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.  14017
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο
                                    2.- Δομετίου            Βασίλειο
                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη
                                    4.- Χρυσικό             Παύλο
                                    5.- Γεώργα              Χρήστο
                                    6.- Σαρχάνη            Κων/νο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την   17ην  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  11 : 00  π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί   της αγροτικής οδού  στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης & Διανομής για συσκευασία νωπών αγροτικών προϊόντων  & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα  Παναγιώτη, με ενοικιαστή  τον κ. Κόϊκα Βασίλειο  στη θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ. Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email