1η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

1η  TAKTIKH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (25-01-2023)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Κιάτο     20-01-2023

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 9

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                      

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   7.-  Ζαφειρόπουλο                        Νικόλαο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                   

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  25ην  Ιανουαρίου 2023   ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη ώρα  12 : 00  π. μ. σε  τακτική  δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                         ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αποδοχή πίστωσης  ποσού (23.000,00) ευρώ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2023.
2 Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την

οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

(Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων από 01-01-2023

έως 31-12-2023).

3 Έγκριση  αρχικού αιτήματος για την προμήθεια χρωμάτων, για  όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email