1η/2023 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                        1η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-1-2023  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο  20-1-2023

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Aριθ. Πρωτ: 12

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25  Ιανουαρίου  2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στο παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών έτους 2023.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023.

 2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2o Δημοτικό Σχολείο Κιάτου   β) 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και γ)1ο Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου.
 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2023 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email