1η/2023 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  1ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (30-01-2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  26-01-2023

NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.

        

          1.- Toν  κ.  Κακαβάκη  Φωτεινή  Διευθύντρια του  7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

          2.- Την κ.   Λούτα  Αικατερίνη  Δ/ντρια  του  2ου Γυμνασίου Κιάτου.

          3.- Tον  κ.   Σκόνδρα  Θεόδωρο,  Εκπαιδευτικό του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

          4.- Τον κ.    Μάρκο  Κλωνιζάκη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ  Κορινθίας.

          5.- Τον κ.   Δούρο  Παλαιολόγο, εκπρόσωπο  της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.    Ν. Κορινθίας.

          6.- Τον κ.    Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

                                   

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) 1ος  Όροφος, την   30ην   Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 π. μ. σε  τακτική δημόσια Συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1 Συγκρότηση σε σώμα  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την διετία 2023-2024.
  2 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2023, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  95.220,00  €  (Αην Κατανομή).

                                    

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

 

 

 

                                                                               ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΙΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email