1η/2022 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                              01  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο 17-1-2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Aριθ. Πρωτ: 03

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή   με  ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:00 και ώρα λήξης 14:00,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών και λοιπών σχετικών εγκυκλίων, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών έτους 2022.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022.
 3. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της προμήθειας με τίτλο «Τοποθέτηση Αθλητικού Εξοπλισμού  στη σχολική μονάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».
 4. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της προμήθειας με τίτλο «Τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών Χαρών  στη σχολική μονάδα του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου».
 5. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της προμήθειας με τίτλο «Τοποθέτηση ταμπλό μίνι μπάσκετ στη σχολική μονάδα του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου».
 6. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτο β) Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Για τα θέματα παρακαλείσθε έως τη λήξη της συνεδρίασης να ενημερώσετε τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής  στο τηλ. 2742360100 ή στο email:  d-sikyon@otenet.gr για την ψήφο σας επί των θεμάτων  (π.χ θετική, αρνητική ή δήλωση παρόν).

 

Print Friendly, PDF & Email