1η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (08-04-2022)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.- Τον  Πρόεδρο   της Κοινότητας  Σικυώνος-(Κιάτου)

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 8ην   Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2021  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
3 Περί παραχωρήσεως ή   μη  τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης  έναντι του Α.Τ. Σικυωνίων, για οχήματα υπηρεσιακά, κατασχεμένα και  ελεγχόμενων ατόμων.
4 Περί εγκρίσεως ή μη σχετικά με  αίτημα της κας Κωνσταντίνας  Γεωργίου για διάθεση-δέσμευση μιας ειδικής άδειας στάθμευσης επί του πεζοδρόμου Κλεισθένους γωνία με την οδό Μ. Σωτήρος 5, για στάθμευση επί του πεζοδρόμου.
5 Άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.  50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.
6 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Καλογεροπούλου στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου.

 

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                          ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

 

                                                                                                                                    

 

 

                                                           

Print Friendly, PDF & Email