1η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                            1η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 22-1- 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 07

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκο Ευάγγελο

 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, -μέσω τηλεφώνου- που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 Ιανουαρίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ)«Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α’55/11-03- 2020, την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020)  και 40/2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών.
 3. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων α) 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου & β) Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email