1η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (29-01-2021)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   25-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 7

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Βυτινιώτη                                 Δήμητρα

                                   7.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  29ην  Ιανουαρίου 2021   ημέρα της εβδομάδα  Παρασκευή  ώρα  13: 00  μ. μ. σε  τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης καθώς  εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.
2 Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000,00€ προερχόµενη από το ∆ήµο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020.
3 Περί συγκροτήσεως  επιτροπής για καταστροφή άχρηστου  υλικού στα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση  και παροχή λογιστικών  και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  Δήμου Σικυωνίων.
5 Περί  ορισμού  εκπροσώπων,  για την  συγκρότηση  των Σχολικών Συμβουλίων  στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6 Περί  επιστροφή Α΄  Δόσης  χιλίων (1.000,00)  ευρώ  από το  πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μια νέα  αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Σχέδια Δράσης» για το έτος 2019-2020, με φορέα υλοποίησης  Ν.Π.Ι.Δ. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών  και Μουσείο Τεχνολογίας – Νόησις.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email