1η/2020 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

1η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Κιάτο 16/01/2020

αρ. πρωτ.: 341

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματα 2) την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00’πμ σε τακτική συνεδρίαση                                            της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου, μετά το αριθμ. Β18/158/30.10.2019 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (07/02/2020).
2. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου, μετά το αριθμ. Μ19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (14/02/2020).
3. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Τσιάνου Ιωάννη, μετά την αριθμ. 505/18/19.12.2019 Κλήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (25/02/2020).
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021».
5. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
7. Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» οικονομικού έτους 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email