1η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-2-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 6-2-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.1051

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.- Σκαρμούτσο Νικόλαο

2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

3.- Μυττά Ιωάννη

4.- Σώκο Δημήτριο

5.- Γκούμα Σταμάτιο

6.- Κατσιμπούλα Αντώνιο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10ην Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2019 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email