1η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (2-3-2021)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο       25-2-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ.  1954

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ     

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

  Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής       

            1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

            2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

            3.- Μυττά  Ιωάννη

            4.- Σώκο Δημήτριο

            5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                      6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.- Τους  Προέδρους των Κοινοτήτων Γκούρας, Στενού και Σικυώνος-(Κιάτου)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 2αν  Μαρτίου 2021 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2020  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2 Έγκριση  ή μη  χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου για το ακίνητο του Καραδήμα Παναγιώτη στη θέση (Σπάρτες) στην περιοχή του Αναδασμού στην Κοινότητα Γκούρας επί δημοτικής οδού.
3 Έγκριση  ή μη  χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου  οχημάτων για έκδοση οικοδομικής άδειας με χρήση (Βιομηχανικό κτίριο: Εργαστήριο Προιονίσματος – Πλανίσματος Ξύλου) εκτός σχεδίου, στη θέση (Αποκατόβλακα) της Κοινότητας Στενού επί αγροτικής οδού.
4 Περί παραχωρήσεως τάφων  ή μη  σε δημότες των  Κοινοτήτων Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού, Πασίου , Διμηνιού και Σικυώνος-Κιάτου.
5 Περί   απομάκρυνσης ή  μη   του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ταξί, και βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν των αποθηκών Α.Σ.Ο. στην Κοινότητα Σικυώνος- (Κιάτου).

 

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                             (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                     

 

               

Print Friendly, PDF & Email