1η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                             1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  25-1-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 21-1-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 14

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλη Γεώργιος
 9. Παπαθανασίου Ελένη
 10. Βυτινιώτης  Αλέξιος

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Ιανουαρίου   2019  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017.
 2. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών μονάδων α) Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας β) Δημοτικό  Σχολείο  Καλλιάνων γ) 4Ο Δημοτικό  Σχολείο Κιάτου.

 

                                                                      Ο Πρόεδρος της

                                                       Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email