1η/2019 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1η /2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

 

Κιάτο 18/01/2019

Αριθμ. πρωτ.: 621

                       

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ

τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τρίτη 22α Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

A/A ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην ΤΚ Καισαρίου.
2.                    Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης.

(Πάνου Αικατερίνη)

3.                    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Σωκράτη και λοιπών (102/18/ΠΔ/20.12.2018)
4.                    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής ΔΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη και λοιπών (105/18/ΠΔ/31.12.2018)
5.                    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ του Κων/νου (ΑΓ426/27.12.2018)
6.                    Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη.
7.                    Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 237/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.  (Αγωγή κατά της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Λυκούργου).
8.                    Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΧΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Πέτρου.
9.                    Αποδοχή δωρεάς τροφίμων, από το 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου,  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
10.               Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της ΔΚ Κιάτου, επί της οδού Αλ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής -1ος Ειδικός Προϋπολογισμός & Επικαιροποίηση 16.11.2017»
11.               Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ»
12.               Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ενός καινούριου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου για το Δήμο Σικυωνίων»
13.               Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων».
14.               Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email