1η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (21-01-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    17-01-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.611

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου            Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό             Παύλο

                                    5.- Γεώργα              Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη            Κων/νο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 21ην Ιανουαρίου  2019 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2018  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2 Εκδήλωση  ενδιαφέροντος  για αγορά  ακινήτου  στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος (Κιάτου).
3 Γνωμοδότηση περί υλοποίησης  της  πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου  Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών  για Αμ ΕΑ  στη Δ.Ε. Σικυωνίων.»
4 Χορήγηση άδειας  εισόδου-εξόδου  οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  20 στο Κιάτο του κ.  Τουμπανάκη Χρήστου.
5 Έγκριση εισόδου –εξόδου  οχημάτων επί της αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του μελλοντικού Οινοποιείου-Εμφιαλωτηρίου, εντός  του γηπέδου ιδιοκτησίας  του κ.  Παπαργυρίου Ιωάννη,  στη θέση «Μπαρίτσα» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Λαλιωτίου του Δήμιου Σικυωνίων»
6 Περί συζητήσεως  της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του κ. Βαλκάνου Φωτίου  στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                                                    ΤΣΙΑΝΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                            

Print Friendly, PDF & Email