ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                         3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 04-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο 30-05-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Aριθ. Πρωτ. 13520

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Καρακούση       Ευάγγελο

                                    2.- Πανάγου             Αθανάσιο

                                    3.- Χρυσικό             Παύλο

                                    4.- Χουσελά             Ευάγγελο

                                    5.- Σπηλιωτακάρα   Σωτήριο

                                    6.- Χατούπη             Νικόλαο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 4ην Iουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείου Τ. Κ. Σικυώνας (Βασιλικού).

   2

Έκδοση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.

   3

Ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών   (πρώην καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

   4

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Κουλούκη Παναγιώτη του Γεωργίου, β) Ρέλια Κων/νου του Αντωνίου, γ) Λέγγα Χρήστου του Δημητρίου, δ) Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας του Παναγιώτη, ε) Σανιδά Αικατερίνη του Νικολάου και στ) Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλου και Σια Ο.Ε.

 

                                                               

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28-05-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 12917
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Καρακούση Ευάγγελο
2.- Πανάγου Αθανάσιο
3.- Χρυσικό Παύλο
4.- Χουσελά Ευάγγελο
5.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
6.- Χατούπη Νικόλαο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 28ην Mαϊου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείου Τ.Κ. Σικυώνας.
2 Ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (πρώην καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
3 Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Κουλούκη Παναγιώτη του Γεωργίου, β) Ρέλια Κων/νου του Αντωνίου, γ) Λέγγα Χρήστου του Δημητρίου, δ) Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας του Παναγιώτη και ε) Σανιδά Αικατερίνη του Νικολάου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-04-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 07-04-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 8588
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Καρακούση Ευάγγελο
2.- Πανάγου Αθανάσιο
3.- Χρυσικό Παύλο
4.- Χουσελά Ευάγγελο
5.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
6.- Χατούπη Νικόλαο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 11ην Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
2 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ )
3 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
4 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ της κας ΣΑΜΟΪΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου
5 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20-03-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14-03-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 6506
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Καρακούση Ευάγγελο
2.- Πανάγου Αθανάσιο
3.- Χρυσικό Παύλο
4.- Χουσελά Ευάγγελο
5.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
6.- Χατούπη Νικόλαο

Παρακαλείσθε της προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 20ην Μαρτίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3852/2010
2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
3 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Κου. ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
4 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ )
5 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ )
6 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΧΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
7 ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email