09_2023 Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 3_16-05-2023 Προκήρυξης Υποτροφιών (2022) & προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ
Print Friendly, PDF & Email