Ενημερωτικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων

Αγροτικά θέματα

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, εκδόθηκαν Τεχνικά Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων που αφορούν σε ασθένειες και προβλήματα καλλιεργειών:

  1. Αμπέλου (Ίσκα, Ευτυπίωση, Φόμοψη)
  2. Μηλοειδών (Βακτηριακό κάψιμο, Φουζικλάδιο-εξέλκωση, Κόκκινος τετράνυχος, Ψύλλα αχλαδιάς)
  3. Πυρηνόκαρπων (Εξώασκος, Άσπρη ψώρα, Μονίλια)
  4. Ελιάς (Βακτήριο, Καπνιά)

Αναλυτικές πληροφορίες, οδηγίες και πρακτικές αντιμετώπισης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ :

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings/120-nauplio.html

Print Friendly, PDF & Email