Υποδομές

Ύδρευση

Οι υδρευτικές ανάγκες του Δήμου καλύπτονται από γεωτρήσεις και πηγές. Τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Σικυωνίων υδρεύονται κυρίως από γεωτρήσεις. Στην πόλη του Κιάτου λειτουργεί Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), που καλύπτει το θέμα της ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων και  διαχειρίζεται το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων ποσοτικά αλλά όχι ποιοτικά.
Ο αριθμός των παροχών ύδρευσης ανέρχεται σε 12.263 συνολικά για τον νέο Δήμο. (Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων 12.847, Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας 1851, Δημοτική Ενότητα Φενεού 1565).

Τα δίκτυα ύδρευσης έχουν συνολικό μήκος περίπου 175 χλμ. στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων και ακολουθούν και αυτά σε μεγάλο βαθμό  το οδικό δίκτυο. Για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Υπάρχει σχεδιασμός επέκτασης του δικτύου και πραγματοποιούνται ετησίως μικρές επεκτάσεις του.
Κατά τους χειμερινούς μήνες καλύπτονται οι υδρευτικές ανάγκες όλων των οικισμών του  Δή-μου, ενώ το καλοκαίρι, λόγω τουρισμού, η κατανάλωση είναι υψηλή και παρουσιάζονται περιστασιακά προβλήματα, αφενός επάρκειας και αφετέρου ποιότητας του πόσιμου νερού.

Σε καλύτερη κατάσταση είναι οι ορεινές περιοχές του Δήμου, κυρίως ως προς την ποιότητα, όμως κι εδώ υπάρχει θέμα καταλληλότητας δικτύων και διαχείρισης του νερού γενικότερα.
Πρόσφατα (2001) ολοκληρώθηκε η κατασκευή μεγάλου έργου ύδρευσης με αξιοποίηση των υδάτων των ορεινών περιοχών Κλημεντίου – Καισαρίου (γεωτρήσεις) που εξυπηρετεί την οικιστική παράκτια περιοχή (Κιάτο, Κάτω Διμηνιό) καθώς και την πεδινή ζώνη προς την ενδοχώρα (Μούλκι, Πάσιο).

Στην πόλη του Κιάτου το παλαιό δίκτυο έχει αντικατασταθεί σε ποσοστό 50%.  Πρόσφατα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007 – 2013 η χρηματοδότηση του έργου  «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου της πόλης του Κιάτου (υπολειπόμενο τμήμα)»  συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.244.750 €. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 23.342 μ. Περιλαμβάνει δύο υποέργα και οριοθετείται νότια από τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές, δυτικά από την οδό Ιπποκράτους (ανατολικό τμήμα) και ανατολικά από τον ποταμό Ελισσώνα (δυτικό τμήμα).

Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι το θέμα της ύδρευσης συναρτάται με αυτό της άρδευσης, γεγονός που οδηγεί στη διαπίστωση της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού συνολικά Στον οικισμό του Κάτω Διμηνιού έχει γίνει αντικατάσταση του δικτύου, και έχουν συνδεθεί οι παροχές ώστε να έχει καταργηθεί το παλαιό δίκτυο. Το Παραδείσι εμφανίζει δυσκολίες ως προς την εξεύρεση νερού. Στον οικισμό του Σουλίου το νερό προέρχεται από συνεταιριστικές και δημοτικές γεωτρήσεις. Στους οικισμούς Βελίνα,  Διμηνιό – Παραλία, Κλημεντίου,  Μουλκίου – Δουρβατιώνας, Παραδεισίου, Πασίου και Σικυώνος οι επεκτάσεις  του δικτύου ύδρευσης γίνονται κατά περίπτωση ανάλογα με την ανοικοδόμηση.

Αποχέτευση

Στο Δήμο Σικυωνίων υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων μόνο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου, στο Τ.Δ. Κάτω Διμηνιού και στον οικισμό Παραλία του Τ.Δ. Διμηνιού. Το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο καλύπτει τις προαναφερόμενες περιοχές κατά 90% ενώ η αποχέτευση των ακαθάρτων στις περιοχές των υπόλοιπων τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου είτε γίνεται σε στεγανούς και κυρίως απορροφητικούς βόθρους είτε τα λύματα μεταφέρονται με  λυματοφόρα οχήματα (κυρίως από τα τοπικά διαμερίσματα κοντά στην παραλιακή ζώνη) στο βιολογικό καθαρισμό ο οποίος είναι τριτοβάθμιου επιπέδου και βρίσκεται στην τοποθεσία Λάκκοι Βασιλικού.
Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για τη δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και στα υπόλοιπα παραλιακά διαμερίσματα του Δήμου.

Οι μεταποιητικές μονάδες – ελαιοτριβεία, οινοποιία, συσκευαστήρια (σταφίδας και επιτραπέζιων σταφυλιών) – στην συντριπτική τους πλειοψηφία δε διαθέτουν σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (βιολογικό καθαρισμό). Ακόμη όμως και στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι βιολογικοί καθαρισμοί υπάρχουν, δεν λειτουργούν λόγω βλαβών ή λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη ποσότητα λυμάτων να καταλήγει, μέσω φυσικών (ρέματα, χείμαρροι) ή και τεχνιτών (υπόγειοι αγωγοί) οδών, στον Ασωπό ποταμό και από εκεί στον Κορινθιακό κόλπο. Οι συνέπειες είναι πολλαπλές αφού κάθε χρόνο και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, το ποτάμι δέχεται μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών (κυρίως βαριά λάδια και χημικά συντηρητικά) οι οποίες διαταράσσουν το τοπικό οικοσύστημα ενώ οι περισσότερες από αυτές επηρεάζουν όλη την περιοχή, μέχρι τη θάλασσα.

Δίκτυο Συγκοινωνιών – Μεταφορών

Οδικό δίκτυο
Ο γεωγραφικός χώρος του Δήμου Σικυωνίων διατρέχεται από ένα πλέγμα οδικών αξόνων στο οποίο υπάρχει χαρακτηρισμένο εθνικό οδικό δίκτυο (πρωτεύον και δευτερεύον), Νέα Εθνική Οδός (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Πατρών με το μοναδικό κόμβο (μέσα στα όρια του Δήμου Σικυωνίων) που την συνδέει με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παλαιά Εθνική Οδός (Π.Ε.Ο.) Αθη-νών – Πατρών διέρχεται από τα παραλιακά Τ.Δ. (Κιάτου, Κάτω Διμηνιού, Διμηνιού) ακολουθώντας ουσιαστικά την ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου σε όλο το μήκος της μέσα στα όρια του Δήμου Σικυωνίων. Είναι ο μοναδικός οδικός άξονας που διατρέχει συνεχώς το παραλιακό τμήμα του Δήμου με δυνατότητα σύνδεσης με τα υπόλοιπα τοπικά διαμερί-σματα και επομένως αποκτά σημαντική βαρύτητα μέσα στο πλέγμα του οδικού δικτύου της περιοχής.

Επαρχιακό οδικό δίκτυο

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Επαρχιακή Οδός Κιάτο – Σούλι – Γκούρα – Δερβένι.
Σημαντική οδός για το σύνολο του νομού. Έχει κατασκευασθεί τα τελευταία χρόνια. Γενικά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε όλο το μήκος της μέσα στο Δήμο Σικυωνίων. Είναι ο δρόμος που ενώνει την παραλιακή ζώνη του Δήμου με τον ορεινό όγκο των Δήμων Στυμφαλίας και Φενεού.
Επαρχιακή Οδός Σούλι – Κρυονέρι – Παραδείσι – Γονούσσα – Τιτάνη – Μποζικά
Ενώνει το Κιάτο με τα ΝΑ ευρισκόμενα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου και τον Δήμο της Νεμέας μέσω και της Επαρχιακής Οδού Κιάτου – Σουλίου. Η κατάσταση του οδικού αυτού άξονα δεν είναι ανάλογη της σημασίας που έχει για τον Δήμο (ίσως και διότι προβλέπεται να κατασκευαστεί νέα οδός που θα συνδέει το Κιάτο με τη Νεμέα, παρά τον Ασωπό ποταμό.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Επαρχιακή Οδός Κιάτο – Διμηνιό – Λαλιώτη – Μεγάλος Βάλτος – Μικρός Βάλτος
Σημαντικός άξονας που ενώνει τα ΒΔ ευρισκόμενα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Σικυωνίων και συνδέεται αφ’ ενός με τον προηγούμενο επαρχιακό άξονα Κιάτο – Σούλι – Γκούρα μέσω Θροφαρίου – Χούνης και αφ’ ετέρου με τον επαρχιακό οδικό άξονα Ξυλόκαστρο – Ζεμενό -Στύλια – Παναρίτι – Μάννα, επίσης μέσω Θροφαρίου – Χούνης, βρίσκεται σε καλή κατάσταση έως τον Μεγάλο Βάλτο χρειάζεται όμως βελτίωση όσον αφορά, την προστασία του, την ασφάλεια και την σήμανσή του.
Επαρχιακή Οδός Κιάτου – Αρχαίας Σικυώνος
Οδός με σημαντικό ρόλο για τον Δήμο αφού ενώνει την έδρα (Κιάτο) με τον αρχαιολογικό χώρο και το θέατρο της Αρχαίας Σικυώνας.
Οι υπόλοιπες οδοί του δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου, που συνδέουν τους προη-γούμενος οδικούς άξονες με μεμονωμένα χωριά όπως το Παραδείσι (επαρχιακή οδός Κιάτο – Σούλι – Κρυονέρι – Νεμέα), το Κλημέντι (επαρχιακή οδός Κιάτο – Σούλι – Γκούρα) και η Βελίνα (επαρχιακή οδός Κιάτο – Σούλι – Γκούρα), δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση όσον αφορά τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, την κατάσταση του οδοστρώματος, τη σήμανση και την προστασία τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Οι οδοί δευτερευούσης σημασίας καθώς και οι αγροτικές που συμπληρώνουν το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι δρόμοι που ικανοποιούν σε ένα βαθμό τις τοπικές ανάγκες των κατοίκων.
Είναι δρόμοι που χρειάζονται βελτίωση όσον αφορά τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά (πλάτος, ακτίνες καμπυλότητας, οδόστρωμα, προστασία ιδίως στα ημιορεινά διαμερίσματα του Δήμου και σήμανση) καθώς και ένα πλήθος αγροτικών δρόμων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγροτικής οικονομίας της περιοχής).