Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       Αριθ. Πρωτ. 19841/9-12-2022

25η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη   15η   Δεκεμβρίου   2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

           Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

     Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                     Συγκρότηση Επιτροπής για την σύνταξη «Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά».
2.                     Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Μικ. Βάλτου».
3.                     Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Μοσιάς ».
4.                     Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Πασίου», 19/2022 απόφαση Τ.Σ.
5.                     Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Πασίου», 17/2022 απόφαση Τ.Σ.
6.                     Έγκριση «Κανονισμού Άρδευσης Κοινότητας Στυμφαλίας».
7.                     Έγκριση του αριθ. 8/2022 Πρακτικού της Επιτροπής  Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλότητας & εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Τζανακόπουλου στην Κοινότητα Λαλιωτίου ».
 

8.

Έγκριση του αριθ. 9/2022 Πρακτικού της Επιτροπής  Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλότητας & εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Παναγιώτας Πραξούλη στην Κοινότητα Κρυονερίου ».
9.  Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022 – 2023 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.
10. Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023 και εφεξής».
11. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2023-2024.
12. Συγκρότηση  Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147 )»,
13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
14. Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και  Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2023.
15. Επί της από 8/12/2022 εισήγησης του Αντ/ρχου Τεχνικών Υπηρεσιών περί «Διοικητικής αποβολής από καταργημένο τμήμα αύλακα στην Κοινότητα Κλημεντίου» .
16. Έγκριση της αριθ. 33/2022  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος -Κιάτου με θέμα: «Απόκτηση ακινήτων για την Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
17. Σύσταση Επιτροπής «Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου Σικυωνίων» .
18. Ανάκληση της αριθ. 179/2022 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου μετά την κατάργηση των σχετικών διατάξεων,  με το άρθρο 12 του Ν.4257/2014.
19. Επί της αριθ. 31/2022 απόφασης Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων»
20. Επί της αριθ. 37/2022 απόφασης Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων» .
21. Επί της αριθ. 38/2022 απόφασης Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων» .
22. Επί της αριθ. 41/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  παραχωρήσεως   αιθουσών διδασκαλίας  του Γυμνασίου Γκούρας  στους Προσκόπους Παλαιού Ψυχικού Αθηνών την 3- 5/1-2023 ».
23. Επί της αριθ. 42/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  παραχωρήσεως  των  Εργαστηρίων του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου στο Δ. ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου».
24. Επί της αριθ. 43/2022 απόφασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Περί  εγκρίσεως πρακτικού για την καταστροφή υλικού του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου».
25. Επί αιτήματος της κ. Καρμόγιαννη Μαρίας περί «χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου & εξόδου οχημάτων» επί της οδού  Δημοκρατίας αριθ. 4 στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .
26. Επί αιτήματος Παραχώρησης  αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Φενεού.
27. Επί αιτήματος του «Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γκούρας»,  περί Παραχώρησης της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας την 24η Δεκεμβρίου 2022 για την πραγματοποίηση Πολιτιστικής Εκδήλωσης .
28 Επί των με αριθ. πρωτ.16 και 19/20-11-2022 αιτημάτων του «Σωματείου Καθαριστών & καθαριστριών Κιάτου».
29. Έγκριση της αριθ. 49/2022  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος -Κιάτου με θέμα: «Διοικητική αποβολή υλικών περιφράξεων και φυτών από το οδόστρωμα τμήματος της οδού Κ. Λαγόγιαννη .
30. Έγκριση της αριθ. 351/2022 απόφασης Ο.Ε.  με θέμα: « Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022»

 

25.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email