ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011

Ανακοινώσεις
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ. Κρυονερίου (Συνεχιζόμενο) 7.851,34 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.851,34 €
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2 Αθλητικές εγκαταστάσεις και Πολιτιστικές υποδομές Δ.Κ. Κιάτου 240.000,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου στο ΤΔ ΓΚΟΥΡΑΣ (Δάνειο ΤΠΔ € 200.000,00 κ Π/Υ: € 27.000,00) (Συνεχιζόμενο) 182.123,63 € ΤΠΔ (155.123,63), ΤΑΚΤΙΚΑ (27.000,00) Εγκριτική: 14577/14.12.07 Συμφωνητικό: 6284/17-12-07 Ορισμός επιβλ. 7110/17.07.09 & Αλλαγή επιβλ. 9757/13.10.10 εκκρεμεί ο 1ος ΑΠΕ
4 Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. του Δήμου (ΘΗΣΕΑΣ) (Συνεχιζόμενο) 128.044,00 € ΘΗΣΕΑΣ Έγκριση: 11435/30.11.09 Συμφωνητικό: 6023/04.12.09 Ορισμός επιβλ.: 12475/14.12.09 Αλλαγή επιβλ. 9520/01.10.10 έγκριση 1ου ΑΠΕ
5 Αναπλάσεις πλατειών Δ.Δ. Στενού, Φενεού, Γκούρας, Μοσιάς (ΘΗΣΕΑΣ) (Συνεχιζόμενο) 89.159,00 € ΘΗΣΕΑΣ Έγκριση: 5528/19.06.09 Συμφωνητικό: 3249/09.06.09 Ορισμός επιβλ.: 7111/17.07.09 αποστολή 1ου λογ και 2ου λογ Αλλαγή επιβλ. 9518/01.10.10
6 Ανάπλαση Αύλειου Χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου ΤΔ Ματίου (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) (Συνεχιζόμενο) 5.360,00 € (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) Εγκριτική 3624/26.04.10 Συμφωνητικό 2148/29.04.10 Ορισμός επιβλ. 7607/09.08.10 Έγκριση 1ου ΑΠΕ
7 Ανάπλαση Αύλειου Χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου ΤΔ Μοσιάς (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) (Συνεχιζόμενο) 44.000,00 € (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) Εγκριτική 2997/14.04.10 Συμφωνητικό 1710/15.04.10 Ορισμός επιβλ. 3521/20.04.10 Αλλαγή επιβλ. 6941/23.07.10
8 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Φενεού (συνεχιζόμενο) 33.967,22 € 6.867,23 ΘΗΣΕΑΣ + 27.099,99 ΣΑΤΑ 2010 Εγκριτική 1804/18.2.05
Συμφωνητικό
1152/31.3.05
9 Ανάπλαση πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς (Συνεχιζόμενο) 11.159,79 € ΣΑΤΑ 2010
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 733.813,64 €
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
10 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ 30.612,41 € ΣΑΤΑ 2011
11 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού 10.000,00 € ΣΑΤΑ 2011 (€4.387,59) ΣΑΤΑ 2009 (€5.612,41)
12 Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ 12.600,00 € ΣΑΤΑ 2011
13 Κατασκευή δικτύου φωτισμού στο Κιάτο (Συνεχιζόμενο) 56.400,00 € ΣΑΤΑ 2010
14 Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Στυμφαλίας (πλατείες, πεζοδρόμια κ.λ.π.) από Δήμο (Συνεχιζόμενο) 6.937,16 € ΣΑΤΑ 2010
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡ – ΗΛ/ΜΟΥ 116.549,57 €
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
15 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καστανιάς 7.200,00 € ΣΑΤΑ 2011
16 Σύνδεση δεξαμενής με δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κάτω Ταρσού 3.000,00 € ΣΑΤΑ 2011
17 Αντικατάσταση και συντήρηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Στενού 7.200,00 € ΣΑΤΑ 2011
18 Κατασκευή φρεατίων ομβρίων Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού 6.000,00 € ΣΑΤΑ 2011
19 Κατασκευή και συντήρηση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λαύκας 2.500,00 € ΣΑΤΑ 2011
20 Έργα υδροληψίας κατασκευής δικτύων ύδρευσης & δεξαμενών Δήμου Φενεού (Κατασκευή υδατοδεξαμενής Δήμου Φενεού).(ΘΗΣΕΑΣ: € 70.000,00), (Π/Υ: &eur

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο