Τελικοί πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αρ. πρωτ:  10341

NOMOΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Ημ/νία: 26/08/2021

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

Ο  Δήμαρχος  Σικυωνίων-Ν. Κορινθίας

Ανακοινώνει  ότι

 

 

 

Τους    τελικούς  πίνακες  επιτυχόντων προσληπτέων   για την  πρόσληψη  προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων  από τους Δήμους,   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  Χρόνου. (Χρονική διάρκεια ίσης με το διδακτικό έτος (Παρ. 3 , Άρθρο 2  της Υπουργικής Απόφασης 55472/23-07-2021,  ΦΕΚ Β΄3352/26-07-2021).

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (4)

 

 

Print Friendly, PDF & Email