Τελευταία Νέα

160/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 160/2020   Θέμα: Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Κορινθίας                                                                          Κιάτο 02-07-2020 Δήμος Σικυωνίων Συμβούλιο Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου                                Αρ. Πρωτ.: 5490   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         Προς τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κ.κ.:                 1.- ΚΟΛΟΒΙΝΟ   Παναγιώτη             2.- ΣΠΟΥΛΟ       Ιωάννη               3.- ΛΑΜΠΡΟΥ    Χαρίλαο                  4.- ΒΟΓΙΑΤΖΗ    […]

Όλο το άρθρο

157/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 157/2020   Θέμα: Ορισμός τεχνικού μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ […]

Όλο το άρθρο

156/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 156/2020   Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

153/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 153/2020   Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων (4) υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για […]

Όλο το άρθρο

152/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 152/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

151/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 151/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (27/15.12.2014 αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 […]

Όλο το άρθρο

57/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  57/2020 Περίληψη: Επί της αρίθμ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου περί,   «Ανάκληση της αριθ. 3/2019 απόφασης και λήψη νέας με θέμα: Ενοικίαση αγροτεμαχίων […]

Όλο το άρθρο

150/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/26.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 150/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 194/2020 Πράξης στου ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 […]

Όλο το άρθρο

131/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/15-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  131/2020 Περίληψη: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά των πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α .   Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η […]

Όλο το άρθρο