Τελευταία Νέα

17/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. πρωτ: 2009 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ημ/νία:07-2-2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ: 6Π3ΓΩ1Θ-9ΡΛ  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 17 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

2/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  30  –  01 -2023     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   2  /  2023   Περίληψη: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2023, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  95.220,00  €  (Α   Κατανομή 2023).»   […]

Όλο το άρθρο

1/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  30  –  01 -2023   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   1  /  2023   Περίληψη: «Συγκρότηση   σε σώμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2023-2024»      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    30ην    Ιανουαρίου   έτους  […]

Όλο το άρθρο

2η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

  2η  TAKTIKH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (10-2-2023)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Κιάτο     03-02-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 28 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                           1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο                                     4.- Βαφειαδάκη                              […]

Όλο το άρθρο

16/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:61ΤΗΩ1Θ–2ΡΠ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ: 1916 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Ημ/νία: 06-2-2023  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 16 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

4η/2023 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        Αριθ. Πρωτ. 1900/3-2-2023   4η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ        Τετάρτη  8η  Φεβρουαρίου  2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων   Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) […]

Όλο το άρθρο

2η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 7-2-2023)     Aριθ.  Πρωτ. 1855                                                                                               Ημερομηνία 3-2-2023                                                                                                                                                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αρ. Πρωτ.: 1679 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Ημ/νία:01/02/2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Διακηρύσσει ότι:     Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου, επιφανείας 79,19 τ.μ.  που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου και θα χρησιμοποιηθεί ως «καφενείο-ψησταριά-σνακ μπαρ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ […]

Όλο το άρθρο

10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   4η/1.2. 2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   10/2023   Έγκριση της υπ. αριθμ. 13/2022 μελέτης,  των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και του τεύχους δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 1.224.545,97€ στο πλαίσιο πρόσκλησης  […]

Όλο το άρθρο

4η/2023 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 1/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/2023 4η/2023 έκτακτη συνεδρίαση Τετάρτη  1.2.2023 Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως* * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) […]

Όλο το άρθρο