Τελευταία Νέα

15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  16   –    6    –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    15  /  2020     ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ  «Απαγόρευση  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων, τα Σάββατα του καλοκαιριού στην παραλιακή  ζώνη του Κιάτου, επί της οδού […]

Όλο το άρθρο

215/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 215/2020   Θέμα: Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του […]

Όλο το άρθρο

214/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 214/2020   Θέμα: Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του […]

Όλο το άρθρο

213/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 213/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της 120051/21.07.2020 απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και […]

Όλο το άρθρο

212/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 212/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της 116/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και […]

Όλο το άρθρο

209/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 209/2020   Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε  […]

Όλο το άρθρο

208/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 208/2020   Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (107/2020 ΑΟΕ) για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.  Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  […]

Όλο το άρθρο

196/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/05.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 196/2020   Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Σικυωνίων». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

194/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/20.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 194/2020   Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης. (Γ19/151/30.06.2020 Κλητήριο Θέσπισμα). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

193/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/20.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 193/2020   Θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφων προκειμένου να συνταχθούν ένορκες βεβαιώσεις,  για τις ανάγκες του Κτηματολογίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο