Τελευταία Νέα

293/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 293/2020   Θέμα 19ο: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 29/2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 […]

Όλο το άρθρο

291/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 291/2020   Θέμα 17ο: Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση για προώθηση διαδικασιών απόδοσης χρήσης μισθίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

287/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 287/2020   Θέμα 13ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (11/11/2020) κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου […]

Όλο το άρθρο

256/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/28.09.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 256/2020   Θέμα 3ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» […]

Όλο το άρθρο

229/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/31.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    Αρ. Απόφασης 229/2020   Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης (213/2020 ΑΟΕ), περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 120051/21.07.2020  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

292/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 292/2020   Θέμα 18ο: Ορισμός συμβολαιογράφων προκειμένου να συνταχθούν (21) ένορκες βεβαιώσεις,  για τις ανάγκες του Κτηματολογίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

290/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 290/2020   Θέμα 16ο: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της υπ’ αριθμ. Α10255/2020 απόφασης του 9ου Τμήματος Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου […]

Όλο το άρθρο

289/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 289/2020   Θέμα 15ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση πρόσθετων λόγων ακύρωσης της ΜΑΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ του Στυλιανού. (ΠΛ7/12.04.2017 δικόγραφο) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

288/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 288/2020   Θέμα 14ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση πρόσθετων λόγων ακύρωσης της ΜΑΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ του Στυλιανού. (ΠΛ13/24.09.2020 δικόγραφο) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

286/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 286/2020   Θέμα 12ο: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων  μέσω πομποδέκτη (e-pass). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο