ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 28-6–2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                              Κιάτο   30- 6 – 2011


Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  14 /  2011   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

                                             της      28    6 – 2011

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγγραφης πρότασης του Δημ. Συμβούλου κ. Παπαδημητρίου Σωτηρίου για αναβολή της Συνεδρίασης του Δ.Σ. λόγω της Πανελλαδικής Απεργίας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθ.Απόφ.  Print Friendly, PDF & Email