ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 5083 Κιάτο 6-4-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής
Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε την 8 – 4 – 2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 7.00 μ. μ. στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, λόγω διακοπής ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου (5-4-2011), στο Δημ. Κατάστημα για να συζητήσουμε
και να αποφασίσουμε επί των υπολοίπων 29 θεμάτων, της 4874/1-4-2011
πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06
Δ. Κ. Κ.
Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Λεονάρδος

Print Friendly, PDF & Email