Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  28/8/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 8247

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.         Ανάκληση της αριθ. 127/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Ψαρίου και Ασπροκάμπου της Δ.Ε. Στυμφαλίας» και λήψη νέας απόφασης .
2.         Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων »  .
3.         Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτος 2020 μετά το αριθ. 52360/19-08-2020 έγγραφο του Υπ. Εσ.
4.         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020.

Print Friendly, PDF & Email