Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                            Κιάτο  20/05/2021

                                       Αριθ.  Πρωτ.: 4763

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 24η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα ώρα 20:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

“ΙΡΙΔΑ”του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

2.      Έγκριση «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023  (Β΄ Φάση)
3.      Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021 και πρόσληψη υδρονομέα στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας , Καστανιάς .
4.      Καθορισμός Ανταλλάγματος παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής Χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2021 στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες Διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων.
5.      Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Β’ Κατανομή)»
6.      Έγκριση Σχεδίου  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.
7.         Ανάκληση της αριθ. 267/2020   απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 19/2020 (σε ορθή επ/ψη)  μελέτης με τίτλο: «EΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
8.      Επί του από 13-5-2021 αιτήματος  του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης Σωτήρος περί σύμφωνης γνώμης τέλεσης Επιμνημόσυνης Δέησης στον χώρο του Κοιμητηρίου «Αγ. Χαράλαμπος».
9.      Επί του από 12-5-2021 αιτήματος με θέμα: «Παραχώρηση χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου στον Αθλητικό Όμιλο Τοξοβολίας «ΠΕΡΣΕΑΣ» για τις προπονήσεις του εν λόγω Αθλητικού Ομίλου».
10.                 Επί αιτήματος κας Καλαπόδη Βασιλικής περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας της  στη θέση «Τρανή Λάκκα», εντός αναδασμού της Κοινότητας Καλλιάνων επί δημοτικής οδού αναδασμού  .
11.                 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινή & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.»
12.                 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: « Οδοποιία Δ.Ε.Φενεού».
13.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1Ος ΕΙΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
14.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
15.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
16.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
17.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».
18.                 Επί αιτήματος της κας Μαλακού Ελένης περί παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου  από την 23η έως και 25η Ιουλίου 2021 για γαμήλια εκδήλωση .
19.                 Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020.
20.                 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2021

 

 

Print Friendly, PDF & Email