Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Μαϊου 2011

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ.: 8285  

                                                             Κιάτο    17  Μαϊου 2011    

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

          Προς  τους    Δημοτικούς   Σύμβουλους   κ. κ. 1.- Μπούκη Γεώργιο,

2.- Παπαβασιλείου Νικόλαο, 3.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη, 4.- Τσιάνο Ιωάννη, 5.- Ζαχαριά Χρήστο και 6.- Γεωργούση Δημήτρριο.

 

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε     ημέρα Tρίτη    και ώρα  12:30 μ.μ.  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

                &nb

Print Friendly, PDF & Email