Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η Ιουνίου 2011

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ.:   12035

 

                                                           Κιάτο    21  Ιουνίου 2011 

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

          Προς  τον   Δημοτικό   Σύμβουλο   κ.

 

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε   τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την  28η      Ιουνίου  2011  ημέρα Τρίτη    και ώρα  13.30  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

                                     &am

Print Friendly, PDF & Email