Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασ

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ.:  10422 

                                                  Κιάτο    6  Ιουνίου 2011    

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

          Προς  τ    Δημοτικ..   Σύμβουλο   κ.

 

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε   τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την  10η      Ιουνίου  2011  ημέρα Παρασκευή   και ώρα  13.00  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

                                                          Ο Πρόεδρος

 

Print Friendly, PDF & Email