Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 6/9/2012

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 6-9-2012 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 20:30μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Print Friendly, PDF & Email