Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 12/6/2012

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 12 -6-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Print Friendly, PDF & Email