Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/11/2012

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε  Τ Α Κ Τ  Ι Κ  H   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό  Κατάστημα  την  23-11-2012 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 20:00΄ μ. μ. σύμφωνα  με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του  Ν. 3852/10   για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Print Friendly, PDF & Email