Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                           Κιάτο 4-5-2020

Αριθ. Πρωτ: 3333

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

:

:

:

:

:

 

 

Γ. Γεννηματά 2

20200-Κιάτο

2742360100

27420-23562

d-sikyon@otenet.gr

 

 

 

Προς

                   Δημότες

 

 

   Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

                                                                     

       Προκειμένου να συγκροτήσουμε τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 – Νόμος 4555/2018 – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 για τη χρονική περίοδο 2020-2023, σας γνωρίζουμε ότι οι  ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων,  κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου και παρακαλούμε όπως δηλώσουν την επιθυμία τους εντός δέκα ημερών.

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email