Παράταση ρύθμισης πάσης φύσεως οφειλών σε μηνιαίες δόσεις.

Ανακοινώσεις Σημαντικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Σικυωνίων, ανακοινώνει ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις του ν.  4611/2019 (Α’ 73), έως την 31η/12/2019.

 

Ειδικότερα:

Α. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι και 29/11/2019.

 

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής.

 

Γ. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του αριθμού των δόσεων, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% τόσο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τυχόν επιβληθέντων προστίμων.

 

Δ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γρ. 2 Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου ή στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Στυμφαλίας και Φενεού). Η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

Ε. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ (€ 20,00).

 

ΣΤ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις, η 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360137-138-139 και 2747360222).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email