Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της 2ης/11-04-2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2013

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κιάτο 11-04-2014 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της 2ης/11-04-2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 8/2014 9160/14-04-2014 ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 1.- Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 2. Δημοτικό Συμβούλιο Ενταύθα 2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ) 9/2014 9164/14-04-2014 ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα 2. Δημοτικό Συμβούλιο Ενταύθα 3. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ 10/2014 9165/14-04-2014 ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 1.- Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα 4. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ της κας ΣΑΜΟΪΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑΣ του Νικολάου 11/2014 9166/14-04-2014 ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα 5. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτου 12/2014 9168/14-04-2014 ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου. 13/2014 9170/14-04-2014 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα 2. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Φωτίου 14/2014 9172 /14-04-2014 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 06/2014 ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΖΑ, ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ, ΝΤΕΛΗ – ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ 15/2014 9174/14-04-2014 1. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Κρυονερίου 20015 – ΣΟΥΛΙ 2. Δημοτικό Συμβούλιο Ενταύθα 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΣΙΠΟΥ στη Δ.Τ. ΚΙΑΤΟΥ 16/2014 9175 /14-04-2014 1. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Κιάτου Ενταύθα 2.Δημοτικό Συμβούλιο Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email