Πρόσκληση 7ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

7ην   TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (5-5-2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κιάτο   30-4-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                      Aριθ. Πρωτ. 78

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Βυτινιώτη                                 Δήμητρα

                                   7.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                

Καλείσθε  σε  τακτική    ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, -Μέσω  τηλεφώνου-  (Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid  -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 και την υπ’ αριθ.  πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020) στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την 5 ην Mαϊου 2020   ημέρα της εβδομάδα  Τρίτη ώρα  έναρξης  10: 00  π. μ.  και λήξης 11:00 π. μ.  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης καθώς  εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.
2 Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την  επιδιόρθωση περίφραξης του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων καλλιάνων.

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email