Πρόσκληση 6ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

6ην TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (13-4-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 9-4-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 71

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική

2.- Παπαβασιλείου Νικόλαο

3.- Νανόπουλο Βασίλειο

4.- Βαφειαδάκη Αριστείδη

5.- Λούτα Αικατερίνη

6.- Βυτινιώτη Δήμητρα

7.- Πανάγου Παναγιώτα

8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Καλείσθε σε τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, -Μέσω τηλεφώνου- (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 13 ην Aπριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και λήξης 11:00 π. μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαβασαιλείου Νικολάου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου Κιάτου.

2

Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

3

Έγκριση αρχικού αιτήματος και έγκριση διενέργεια της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

4

Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας κυλικείου στο 1oν Γυμνάσιο Κιάτου καθώς και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

5

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email