Πρόσκληση 5ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

5ην TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-3-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κιάτο 13-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                Aριθ. Πρωτ. 50

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική

2.- Παπαβασιλείου Νικόλαο

3.- Νανόπουλο Βασίλειο

4.- Βαφειαδάκη Αριστείδη

5.- Λούτα Αικατερίνη

6.- Βυτινιώτη Δήμητρα

7.- Πανάγου Παναγιώτα

8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 17ην Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 14: 00 μ. μ. σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαβασαιλείου Νικολάου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου Κιάτου.

2

Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

3

Έγκριση αρχικού αιτήµατος και έγκριση διενέργεια της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

4

Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας κυλικείου, στο 1oν Γυμνάσιο Κιάτου.

5

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email