Πρόσκληση 5ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-4-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 9-4-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 86

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική

 2. Δομετίου Βασίλειος

 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 5. Γκούμας Σταμάτιος

 6. Μπόκιας Βασίλειος

 7. Τσαμαντά Ελένη

 8. Πάτσιου Ιωάννα

 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 10. Καλφαντή Βασιλική

 11. Αθανασούλη Ελένη

 12. Ρουμελιώτη Βασιλική

 13. Ζάρκο Ευάγγελο

Καλείσθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, -Μέσω τηλεφώνου- (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α’55/11-03- 2020 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020) την 13η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί αποδοχής ποσού 16.182,50€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email