Πρόσκληση 5ης/2019 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (22-4-2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   18-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.98

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                    Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                    Δημήτριο

                                   7.- Βυτινιώτη                              Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  22αν  Απριλίου  2019   ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα  ώρα  10: 00  π. μ. σε   ΤΑΚΤΙΚΗ  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως  του προαυλίου χώρου  του 1ου  ΕΠΑ. Λ  Κιάτου  για την 7ην  και 8ην Μαϊου 2019   για  Σεμινάριο  Οδικής  Ασφάλειας.
2 Περί  συζητήσεως  της αιτήσεως  του Νικολάου  Σπυρόπουλου   για  την μείωση  μισθώματος κυλικείου  του 1ου ΕΠΑ. Λ.-  2ου ΓΕΛ  – 1ο Ε. Κ. Κιάτου.
3 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  και διάθεση πίστωσης  για την  συντήρηση  του δικτύου  ύδρευσης και αποχέτευσης  στο Γυμνάσιο  και Λυκειακές τάξεις Γκούρας.
4 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  και διάθεση πίστωσης   για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια εννέα (9) πινάκων μαρκαδόρου  στο 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.
6 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  και διάθεση πίστωσης   για την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Καλλιάνων.

  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email