Πρόσκληση 3ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

3ην TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (11-2-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 7-2-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 26

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική

2.- Παπαβασιλείου Νικόλαο

3.- Νανόπουλο Βασίλειο

4.- Βαφειαδάκη Αριστείδη

5.- Λούτα Αικατερίνη

6.- Βυτινιώτη Δήμητρα

7.- Πανάγου Παναγιώτα

8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 11ην Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 14: 00 μ. μ. σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

2

Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000,00€ προερχόµενη από το ∆ήµο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020 και κατανοµή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συµβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων

3

Περί συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή υλικού στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4

Περί εγκρίσεως του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραµµα (Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ. Λ.) για το έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email