Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις τριάντα μία (31) Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
2. Ανάθεση γραμματειακής στήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
3. Έγκριση συμπληρωματικής εγγραφής νηπίου στο Β΄ Παιδικό Σταθμό.
4. Έγκριση επιβολής τελών στους χρήστες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ.

Print Friendly, PDF & Email